ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვი სკოლის შეხვედრა სტუდენტებთან


15 ნოემბერს, ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლა მართავს შეხვედრას სტუდენტებთან.

გიწვევთ ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის, საჯარო მმართველობის, ტურიზმის სტუდენტებს.

თარიღი: 15.11.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტის IV კორპუსი, აუდიტორია #116
დრო: 13:30 სთ