სემინარი თემაზე: „ტოლერანტული კულტურის განვითარება საქართველოში: მიღწევები და არსებული გამოწვევები“


14 ნოემბერს, ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეთნიკურობისა და მულტიკულტურიზმის შესწავლის ბიბლიოთეკა და რესურს ცენტრი უმასპინძლებს სემინარს თემაზე: „ტოლერანტული კულტურის განვითარება საქართველოში: მიღწევები და არსებული გამოწვევები“.

სპიკერები:

ნათია კალაძე, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი;

გიორგი სორდია, ასოცირებული პროფესორი, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის დირექტორი.

რუსუდან გოცირიძე, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი თემა - რელიგიურ კონფესიათა მდგომარეობა საქართველოში;

აგიტ მირზოევი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრი - ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის და ინტერგრაციის პრობლემატიკა;

მარიამ ბეგაძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი - ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობების სამართლებრივი პრობლემატიკა

თარიღი: 14.11.2017
ადგილი: საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურიზმის ცენტრი #707
დრო: 12:00 სთ