საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა ქსელური უსაფრთხოების ცენტრის- “Palo Alto Networks Acad-
emy-ს“ წევრი გახდა.


საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა ქსელური უსაფრთხოების ცენტრის- “Palo Alto Networks Academy-ს“ წევრი გახდა.

აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში, საქართველოს უნივერსიტეტში ჩატარდება „Palo Alto Networks Academy-ს” ტრენინგები, ინფორმატიკის და ქსელური უსაფრთხოების დარგში.