ადამ ოლივერმა საქართველოს უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია გამართა


17 ივლისს, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლამ გამართა პროფესორ ადამ ოლივერის საჯარო ლექციები:

“Putting the Quality into Quality-Adjusted Life Years”

 “Nudging, Shoving and Budging Behavioral Economic-Informed Policy Frameworks”

შეგახსენებთ რომ, ადამ ოლივერი გახლავთ დიდი ბრიტანეთის, ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომისტი და ანალიტიკოსი, სხვადასხვა წიგნის, ჟურნალის თუ ნაშრომის ავტორი და რედაქტორი.

  • ქცევითისაზოგადოებრივიპოლიტიკა • ქცევითისაზოგადოებრივიპოლიტიკისწარმოშობა • ქცევითისაზოგადოებრივიპოლიტიკისსაპასუხოსარგებელიდადიზაინი • ჯანდაცვისეკონომიკა, პოლიტიკადაკანონმდებლობა