თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

სტუდენტური ცხოვრება


ძლიერი აკადემიური სწავლების პარალელურად, მრავალფერონვანი სტუდენტური ცხოვრება ის აუცილებელი ფაქტორია, რომელიც უფრო სრულყოფილს ხდის იმ გამოცდილებას, რასაც სტუდენტები იძენენ უნივერისტეტში.  საქართველოს უნივერსიტეტში სტუდენტური ცხოვრება არის ღირებული, საინტერესო და მხიარული.  აქ დაუვიწყარი სტუდენტობა აქვთ მათ, ვისაც უნდა სწავლაც, სპორტიც, გართობაც, ექსტრემიც, კრეატივიც და რა თქმა უნდა - თავგადასავალიც.

საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტურ საქმეთა ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტური კლუბების ჩამოყალიბებას, არსებული კლუბების აქტიურ საქმიანობას, სტუდენტური ინიციატივების განხორციელებას და ღონისძიებების ორგანიზებას მრავალფეროვანი, საინტერესო და დაუვიწყარი სტუდენტური ცხოვრების უზრუნველყოფის მიზნით. 

ამ ინოვაციური სტრუქტურით,  საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს უნიკალური - სტუდენტური კლუბების სისტემა. კონკრეტულად, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გაერთიანდნენ საერთო ინტერესის ირგვლივ და ჩამოაყალიბონ სტუდენტური კლუბი, რომლის მეშვეობით ისინი ახდენენ მათთვის საინტერესო თემების პოპულარიზაციას, აორგანიზებენ ღონისძიებებს და ა.შ.  ამ ყველაფრის განსახორციელებლად, ისინი წერენ პროექტებს უნივერსიტეტის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.  ეს სისტემა, სტუდენტებს საშუალებას აძლევს განავითარონ პროფესიული უნარები, პასუხისმგებლობით მოეკიდონ პროექტის ჩამოყალიბებისა და განხორციელების პროცესს, საჭირო რესუსების მართვას და ა.შ. 

საქართველოს უნივერსიტეტში არსებობს უკვე დამკვიდრებული სტუდენტური კლუბები, რომლებიც მომავალ თაობებს გადასცემენ ესტაფეტას.  სტუდენტური კლუბების განსაკუთრებული მნიშვნელობა, გარდა სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებისა, მდოგამრეობს იმაში, რომ მათი მეშვეობით, სტუდენტებს საშუალება აქვთ იმსჯელონ გლობალურ თემებზე, გაიღრმავონ ცოდნა და რაც მთავარია - დაამკვიდრონ სწორი ღირებულებები და ჩამოყალიბდნენ განათლებულ, პროგრესულ და ქმედითუნარიან პიროვნებებად.