თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა სკოლა


თინათინ ღუდუშაური
სკოლის დირექტორი
IVკორპუსი, ოთახი 623
ტელ.: 2 55 22 22 (336)
ელ.ფოსტა: t.gudushauri@ug.edu.ge

საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა 2005 წლიდან არსებობს და დღეისათვის მოწინავე პოზიცია უკავია ამ სფეროში.  სკოლაში არსებობს სამი დეპარტამენტი: ფილოლოგიისა და ევროპული ენების, ისტორიისა და აღმოსავლეთმცოდნეობის, არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის და სწავლება მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე-ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა.

სკოლაში ფუნქციონირებს სასერტიფიკატო კურსები სხვადასხვა ენებში და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსები. ტარდება ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები, აქტიურად მიმდინარეობს სამეცნიერო/კვლევითი მუშაობა.

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას გააჩნია ყველა თანამედროვე რესურსი სწავლების მაღალი სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებისათვის. კერძოდ, საუკეთესო აკადემიური პერსონალი, გამართული, აკრედიტებული სასწავლო პროგრამები, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი აუდიტორიები და ენების სასწავლო ლაბორატორია, მჭიდრო საერთაშორისო კონტაქტები,სტუდენტთა მონაწილეობის შესაძლებლობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში, თეორიული სწავლების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობა პრაქტიკისა და სტაჟირების სახით და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწავლების ასეთი მაღალი ხარისხის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მუდმივი სურვილი.