თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი


სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს ექვემდებარება:

 • აკადემიური პერსონალის განვითარებისა და სამეცნიერო პროექტების მართვის სამსახური;
 • სამეცნიერო ჟურნალის „კავკასიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ჟურნალის“ (“Caucasus Journal of Social Sciences”) რედაქცია;

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო:

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი კოორდინაციას უწევს საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას.

მისი ძირითადი ამოცანებია:

ა) უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განსაზღვრის ორგანიზება

ბ) უნივერსიტეტში თანამედროვე ცოდნაზე და ხარისხზე ორიენტირებული კვლევის განხორციელებისათვის და სასწავლო პროცესთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა

გ) უნივერსიტეტში სამეცნიერო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა


სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი წარმართავს:

 • სამეცნიერო სემინარებსა და კონფერენციებს უნივერსიტეტში;
 • სხვა უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო კონტაქტებს;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში ;
 • საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო საგრანტო კომისიის მუშაობას;

ამტკიცებს:

 • სკოლის დირექტორების მიერ სხვადასხვა სასწავლო საგნების მიმართულებით წარმოდგენილ სახელმძღვანელოების ნუსხას;
 • გამოსაცემი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოების ნუსხას;
 • საუნივერსიტეტო აკადემიური ჟურნალის: Caucasus Journal of Social Science -ის რედაქციას;
 • საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიურ სამეცნიერო თემატიკას.

ისმენს და იბარებს:

 • საქართველოს უნივერსიტეტის სხვადასხვა სკოლების და კვლევითი ცენტრების ყოველწლიურ სამეცნიერო ანგარიშებს.საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: კოსტავას ქ. 77ა

საქართველოს უნივერსიტეტი

IV სასწავლო კორპუსი, ოთახი 511

ინსტიტუტის დირექტორი: სოსო გოგილიძე

ტელეფონი: 2 55 22 22 (308)

ელ.ფოსტა: s.gogilidze@ug.edu.ge