თუ სწავლა გინდა
   თქვენ იმყოფებით საიტის ძველ ვერსიაზე. ახალი ვერსია
You are on the old version of the site. New Version

ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრი


ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრში ხორციელდება ინდივიდუალური კონსულტირება და თერაპია, ჯგუფური თერაპია, სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარება, მიზნობრივ-თემატური ტრენინგები, სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევები და გამოცემები. ცენტრი ფსიქოლოგიის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში და  შეიძენონ პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.